Arşiv için toplanmış belgelere ek olarak çeşitli tezlere, söyleşilere ve Türkiye Sanat Yıllığı dizinlerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Tezler

Arşiv ile ilgili yayınlanmış tezler listelenmiştir.

Hadiye Begüm Kurç

“Sanat Arşivleri İçin İletişim ve Stratejik Plan Çalışması: Zeynep Rona Sanat Arşivi Örneği (yayımlanmamış yüksek lisans tezi)

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2013

Songül Akfındık Karabulut

“Türkiye’de Plastik Sanatların Sergilendiği Galerilerdeki Arşiv Hizmetleri: Galeri Nev Örneği (yayımlanmamış yüksek lisans tezi*, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara, 2012)

* S. Akfındık Karabulut’un tezi doğrudan Zeynep Rona Sanat Arşivi üzerine değildir. Temelde Zeynep Rona’nın geliştirdiği sınıflandırma ve kodlama sistemini benimseyen ve kendi malzemesine uyarlayan Ankara Galeri Nev arşivi üzerinedir.

Behiye Bekem (Bobaroğlu)

“Türkiye’de Görsel Sanat Kaynaklarının Arşivlenmesi İçin Model Çalışması (yayımlanmamış yüksek lisans tezi)

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul, 2011

Behiye Bekem (Bobaroğlu)

“Türkiye Plastik Sanatlar ve Sanatçılar Arşivi’nin Y.T.Ü. Bünyesinde Kurumsallaşması Proje Önerisi (yayımlanmamış lisans bitirme tezi)

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İstanbul, 2004

Dizinler

Türkiye Sanat Yıllığı’yla ilgili dizinler ile sanatçıların bilgisayar kayıtları olmayan 2006 öncesine ait belgelerinin sayısını gösteren liste verilmiştir.