Zeynep Rona Sanat Arşivi 1970’lerin ortalarından 2014 ortasına kadarki süre içinde Türkiye’de güzel sanatlarla ilgili yayımlanan dergilerin ve Cumhuriyet gazetesi (1965-84 arası) ciltlerinin yanı sıra davetiyeler, basın bültenleri ve yazılı basında (ykş. 15 günlük gazete) yer alan haber kesiklerinden oluşan 100 bin dolayında belge içerir. Bunlar Zeynep Rona tarafından geliştirilen bir sistem içinde 18 grup başlığı altında sınıflandırılmış, kodlanmış, numaralandırılmış ve arşivlenmiştir. Arşiv temelde bireysel bir girişimdir. Ancak süreç içinde Borusan Sanat Galerisi, Prof. Dr. Semra Germaner, Candeğer Furtun, Nur Koçak ve İpek Duben bağışladıkları belgeler, katalog ve dergilerle arşive katkıda bulunmuşlardır. Arşiv önce (2006-10) İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul projesi, sonra da bağışlandığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ-2012-14) bünyesinde kurumsallaştırılmaya çalışılmış, ancak MSGSÜ’nin kurumsal imkansızlıklarından ötürü 1 Temmuz 2014’te durdurulmuş, ardından da depoya kaldırılmıştır. Bugün randevu ile kullanılabilir durumdadır.

1970’lerin ortası ile 2006 yılları arasında toplanan belgelerin bilgisayar kayıtları yoktur ve sadece 2006’dan arşivin durdurulduğu tarihe kadar olan belgelerin bilgisayar kayıtları tutulmuştur. Kayıtlar bu sitede bulunduktan sonra belgenin aslına MSGSÜ Sanat Tarihi Bölümü aracılığıyla ulaşılabilir. Sanat dergileri ile Cumhuriyet gazetelerinin de bilgisayar kayıtları tutulmuştur.

2006 öncesi belgelerin başlangıcı bilgisayar öncesine dayandığından bilgisayar kayıtları yoktur, ama bu belgeler de aynı 18 Grup
Arşiv belge grupları Grup açıklaması
Grup 1 Sanatçılar ve kişisel sergiler
Grup 2 Karma sergiler
Grup 3 Bienaller / Trienaller
Grup 4 Fuarlar
Grup 5 Müzeler / Müzecilik
Grup 6 Galeriler / Sanat kurumları
Grup 7 Eğitim Kurumları / Sanat Eğitimi / Çocuklar-Gençler / Modeller
Grup 8 Kültür Bakanlığı / Kültür Politikaları ve Kurullar
Grup 9 Vakıf / Dernek gibi STK’lar
Grup 10 Sanata destek / Sponsorluk / Telif Hakları
Grup 11 Genel değerlendirmeler / Eleştirmenler/ Küratörler / Yazarlar
Grup 12 Yarışmalar / Ödüller
Grup 13 Kapsamlı Süreli Çalışmalar
Grup 14 Koleksiyonlar / Koleksiyonculuk
Grup 15 Müzayedeler / Sanat Piyasası
Grup 16 Kayıp / Çalıntı ve Sahte Sanat yapıtları / Kaçakçılık / Sansür / Müstehcenlik / Yapıt Tahribatı / Ekspertiz / Onarım gibi teknik konular
Grup 17 Türler ve malzemeler
Grup 18 Kentler
grup altında sınıflandırılmış ve klasörlenmişlerdir. Fiziksel arşivde sanatçı listesi’nde (1. Grup) adının yanında kaç adet belgesi olduğu yazılıdır. Bu belgeler sarı zarflar içinde alfabetik olarak karton kutulara (ykş 20 adet) dizilmişlerdir. Kutunun üstünde içerdiği sanatçı soyadları ile 2006 öncesine ait olduğu yazılıdır. Diğerleri konularına göre (2.-18. Grup) klasörlenmiştir (ykş 40 adet) ve üstlerine 2006 öncesine ait olduğu yazılmıştır. 2006 öncesi dergilerde sanatçılarla ilgili çıkan haber ve yorumlar da bir kartoteks sistemi içinde kayıt altına alınmıştır.

Sitenin ekler bölümünde bilgisayar kayıtlarını daha zenginleştirebilmek amacıyla çeşitli listeler ve sanatçı söyleşileri ile 2000-2006 arası yedi sayı yayımlanan Türkiye Sanat Yıllığı içinde yer alan yazıların listesinden oluşan bir de dizin eklenmiştir. Sanatçı söyleşileriyse 1970’li yıllarda Ayşe ve Ercümend Kalmık Vakfı bünyesinde yapılan sergiler bağlamında sanatçılarla yapılan söyleşileri içerir (eğer Vakıf etkinlikleri sürdürülebilseydi bunların bir kitap halinde yayımlaması söz konusuydu). Ekler arasında Zeynep Rona Sanat Arşivi’nin konu alındığı lisans ve lisansüstü tezlerin de künyesi verilmiştir. Bunun dışında arşivle ilgili basında çıkan yazılar da basından başlığı altında bulunabilir.

Görsel tasarım ve arayüz: Emrah Kavlak