Kısaca

Zeynep Rona Sanat Arşivi Türkiye’de güzel sanatlarla ilgili yayınlanan basılı ve elektronik belgeleri içeren bir arşivdir. Bu sitenin amacı, öğrencilerin ve araştırmacıların arşivdeki belgelere ulaşmalarına ve arşivi kullanmalarına yardımcı olmaktır.

İçerik

Arşiv 1970’lerin ortasından 2014’e kadar toplanabilen davetiye, basın bildirisi, afiş, haber, metin, ajanda, özgeçmiş, program vb belgeler ile sanat dergilerini içerir. Belgeler 18 grup altında toplanmıştır. Bunlar:

 1. Sanatçılar    
 2. Karma Sergiler
 3. Bienaller / Trienaller 
 4. Fuarlar 
 5. Müzeler / Müzecilik 
 6. Galeriler vb kurumlar 
 7. Sanat eğitimi / Çocuklar-Gençler / Modeller 
 8. Devlet Sanatçılığı / Kültür Bakanlığı vd devlet kurumları / Kültür politikaları ve kurullar 
 9. Vakıf, Dernek gibi STK’lar 
 10. Sigorta / Sponsorluk / Sanata destek / Telif / Sanatçı hakları / Yasal düzenlemeler
 11. Genel Değerlendirmeler / Eleştirmenler / Küratörler / Yazarlar 
 12. Yarışmalar / Ödüller 
 13. Sempozyumlar vb Süreli Çalışmalar
 14. Koleksiyonlar / Koleksiyonculuk 
 15. Müzayedeler / Sanat piyasası 
 16. Kaçakçılık / Kayıp yapıtlar / Onarım / Teknik konular / Yapıt tahribatı / Sahte yapıtlar / Ekspertiz / Sansür / Müstehcenlik 
 17. Türler ve malzemeler 
 18. Kentler

Kapsam

Arama sayfasında yer alan Belge Arama başlığının altında yalnızca 2006-2014 yılları arasındaki belge kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Önceki yıllara ulaşmak için fiziksel arşivi ziyaret etmeniz gerekmektedir (detaylı bilgi için Hakkında sayfasını ziyaret ediniz).

Aynı sayfadaki Sergi Arama başlığı altında 2000-2014 arasında yurtiçinde açılan ve Türkiye Sanat Yıllığı’nda yayımlanan sergi ve künyelerinden oluşan listelere ulaşmanız mümkündür. 

Beklentiler

Arşivin Türkiye’deki tüm sanatçıları, sergileri, etkinlikleri ya da kurumları barındırması beklenmemelidir. Ayrıca ulaşacağınız bilgisayar kayıtları birden fazla kişi tarafından girildiklerinden her belge ile ilgili ayrıntı düzeyi aynı değildir. Dolayısıyla yapacağınız aramalarda eksik ya da kimi hatalı sonuçlar çıkabileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz.

Nasıl

Sitedeki arama sisteminin nasıl kullanıldığına dair bilgiler Arama sayfasında ‘?’ ikonlarının üzerine gelerek görüntülenebilir. Zeynep Rona’nın fiziksel arşiv ve sistem açıklaması ile ilgili hazırladığı uygulama kılavuzunu indirmek için tıklayın.