Zeynep Rona Sanat Arşivi, 1970’lerden 2014’e kadar olan süre içindeki Türkiye’de sanatla ilgili yayımlanan davetiyeler, basın bültenleri ve yazılı basında yer alan haber kesiklerinden oluşan 100.000’in üzerindeki belgeyi içerir. Ayrıca Türkiye’de güzel sanatlarla ilgili yayımlanan dergileri ve Cumhuriyet gazetesi (1965-84 arası) ciltlerini içinde barındırır.

Arşivdeki belgeler Zeynep Rona tarafından geliştirilen bir sistem içinde 18 grup başlığı altında sınıflandırılmış, kodlanmış, numaralandırılmıştır. Arşiv temelde bireysel bir girişimdir. Ancak süreç içinde Borusan Sanat Galerisi, Semra Germaner, Candeğer Furtun, Nur Koçak ve İpek Duben ile çeşitli kişilerin bağışladıkları belgeler, katalog ve dergiler de arşivin zenginleşmesine katkıda bulunmuştur. Arşiv önce (2006-2010) İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul projesi, sonra da bağışlandığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ, 2012-2014) bünyesinde kurumsallaştırılmaya çalışılmış, ancak önce santralistanbul projesinin sonlandırılması, sonra da MSGSÜ’nin kurumsal imkânsızlıklarından ötürü 1 Temmuz 2014’te durdurulmuş, ardından da depoya kaldırılmıştır. Bugün randevu ile kullanılabilir durumdadır.

1970’lerin ortası ile 2006 yılları arasında toplanan belgelerin bilgisayar kayıtları yoktur. Sadece 2006’dan arşivin durdurulduğu 2014’e kadar olan belgelerin bilgisayar kayıtları tutulmuştur. Kayıtlar bu sitede bulunduktan sonra belgenin aslına MSGSÜ Sanat Tarihi Bölümü aracılığıyla ulaşılabilir. Sanat dergileri ile Cumhuriyet gazetelerinin de bilgisayar kayıtları tutulmuştur. 

Tüm belgeler 18 grup altında sınıflandırılmış ve dosyalanmışlardır. 2006’dan önceki 1. Grup’ta yer alan sanatçılarla ilgili belgeler sarı zarflar içinde alfabetik olarak karton kutulara (yaklaşık 20 adet) dizilmişlerdir. Kutunun üstünde içerdiği sanatçı soyadları ile 2006 öncesine ait olduğu yazılıdır. Bu grupta yer alan sanatçıların listesi ve her zarfın içindeki belge sayısı için bkz. Ekler > Dizinler > 2000-2006 öncesi belgeler. Diğer gruplar konularına göre (2.-18. Grup) dosyalanmıştır (yaklaşık 40 klasör) ve üstlerine 2006 öncesine ait oldukları yazılmıştır. 2006 öncesi dergilerde sanatçılarla ilgili çıkan haber ve yorumlar da bir kartoteks sistemi içinde kayıt altına alınmıştır.

Sitenin Ekler bölümünde bilgisayar kayıtlarını daha zenginleştirebilmek amacıyla çeşitli listeler ve sanatçı söyleşileri ile 2000-2006 arası yedi sayı yayımlanan Türkiye Sanat Yıllığı içinde yer alan yazıların listelerinden oluşan dizinler eklenmiştir. Sanatçı söyleşileriyse 1970’li yıllarda Ayşe ve Ercümend Kalmık Vakfı bünyesinde yapılan sergiler ya da konular bağlamında sanatçılarla yapılan söyleşileri içerir (eğer Vakıf etkinlikleri sürdürülebilseydi bunların bir kitap halinde yayımlaması söz konusuydu). Ekler arasında Zeynep Rona Sanat Arşivi’nin konu alındığı lisans ve lisansüstü tezlerin de künyesi verilmiştir. Bunun dışında, arşivle ilgili basında çıkan yazılar ile Zeynep Rona’nın diğer çalışmalarını ele alan yazıların bazıları basından başlığı altında bulunabilir.

Zeynep Rona hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayın.

Bu sitenin tasarımı ve uygulaması Emrah Kavlak tarafından yapılmıştır.